W SKŁAD MZD WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

 

1.DYREKTOR – DN

   A) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ZD

        a) DZIAŁ PLANOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI -  KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I                      REALIZACJI INWESTYCJI – DI

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PLANOWANIA I NADZORU INWESTYCJI,                            INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS.  PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

           - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. INŻYNIERII RUCHU

         b) DZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KIEROWNIK DS. INFRASTRUKTURY                              TECHNICZNEJ – DT

            - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTROWANIA PASEM DROGOWYM

     B) DZIAŁ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI DRÓG -  KIEROWNIK DS. UTRZYMANIA I                          EKSPLOATACJI DRÓG – DE

         a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS.KONTROLI PASA DROGOWEGO

         b) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. UTRZYMANIA I WDRAŻANIA OZNAKOWANIA

         c) STANOWISKO DS. UTRZYMANIA ZIELENI

         d) STANOWISKO DS. EWIDENCJI DRÓG I KOORDYNACJI WYKUPÓW GRUNTÓW POD                      PAS DROGOWY

          e) STANOWISKO DS. UTRZYMANIA OŚWIETLENIA

     C) DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY  - GŁÓWNA KSIĘGOWA – GK

          a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

2. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NZ

3. STANOWISKO DS. KADROWO PŁACOWYCH - NK 

4. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI – NA

5. INFORMATYK – NI

6. STANOWISKO DS. OBRONNYCH – NO

7. SŁUŻBA BHP – NB

8. RADCA PRAWNY – NR

9. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - ABI

10. DZIAŁ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA - KIEROWNIK DS. STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

         a) WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 10 kwietnia 2007, godzina 11:16)
 • Osoba publikująca: Witold Jakóbiak - MZD
 • Nadzór nad treścią: Witold Jakóbiak - MZD
 • Ilość wyświetleń: 2 695 754
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 05 listopada 2018, godzina 13:50
 • Historia aktualizacji

 • 05 listopada 2018, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  21 marca 2017, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  12 lutego 2016, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  04 lipca 2013, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  04 lipca 2013, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  04 lipca 2013, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  04 lipca 2013, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  03 lipca 2013, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  19 października 2012, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  29 marca 2012, godzina 07:07 Aktualizacja danych
  29 marca 2012, godzina 07:06 Aktualizacja danych
  16 września 2011, godzina 07:47 Aktualizacja danych
  16 września 2011, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  16 września 2011, godzina 07:45 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:26 Aktualizacja danych