1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku zwany, dalej „MZD”, jest jednostką budżetową Gminy Płock.

2. MZD działa w szczególności na podstawie :

 a) uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,

 b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2015r. poz. 1445 ze zm.),

 c) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.),

 d) ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z   2015r., poz. 591 ze zm.),

 e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

 f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),

 g) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.),

 h) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 87 ze zm.),

 i) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67),

 j) uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w  sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku oraz uchwały 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dn. 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013.

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 10 kwietnia 2007, godzina 11:15)
 • Osoba publikująca: Witold Jakóbiak - MZD
 • Nadzór nad treścią: Witold Jakóbiak - MZD
 • Ilość wyświetleń: 2 696 346
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 15 lutego 2016, godzina 14:00
 • Historia aktualizacji

 • 15 lutego 2016, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  05 września 2014, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  05 września 2014, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 lipca 2013, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  03 lipca 2013, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  31 marca 2011, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 07:45 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:16 Aktualizacja danych