OGŁOSZENIA O NABORZE DO PRACY W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W PŁOCKU


Miejski Zarząd Dróg w Płocku uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy, iż zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 902) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej
(
www.mzd-plock.eu/) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Podawczym (parter), a także na korytarzu (I piętro) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku swoich ofert pracy w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem.

Jednocześnie informujemy kandydatów, którzy złożyli swoje oferty pracy, iż po
zakończonej procedurze naboru, oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście  odebrać w ciągu trzech miesięcy od zakończnia naboru (I piętro, pokój nr 114).

Kwestionariusz osobowy - w formacie PDF

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-plock.eu

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 3678933 kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: mirella.rozycka@zjoplock.pl

3.    Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji procesu rekrutacji. 

4.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.

5.    Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 06 kwietnia 2007, godzina 09:17)
 • Osoba publikująca: Witold Jakóbiak - MZD
 • Nadzór nad treścią: Witold Jakóbiak - MZD
 • Ilość wyświetleń: 2 698 093
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 13 stycznia 2022, godzina 14:43
 • Historia aktualizacji

 • 13 stycznia 2022, godzina 14:43 Aktualizacja dokumentu
  20 marca 2018, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2015, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2013, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2012, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  06 lipca 2012, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  06 lipca 2012, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  26 października 2009, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  26 października 2009, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  26 października 2009, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  26 października 2009, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:35 Aktualizacja danych