Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09 - 400 Płock
  www.mzd-plock.eu


telefon (24) 364 01 20, fax 367 19 10


Dyrektor Tomasz Żulewski


Od dnia 06 czerwca 2023r zmieniają się godziny pracy Miejskiego Zarządu Dróg od 8:00 do 15:00

 

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych osób kontaktujących się z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-plock.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 3678933
  kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: mirella.rozycka@zjoplock.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie: o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego. 
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
 • Osoba publikująca: Witold Jakóbiak - MZD
 • Nadzór nad treścią: Witold Jakóbiak - MZD
 • Ilość wyświetleń: 2 727 199
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 czerwca 2023, godzina 12:41
 • Historia aktualizacji

 • 02 czerwca 2023, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 08:54 Aktualizacja dokumentu
  24 września 2020, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  06 lipca 2018, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2018, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2018, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  28 maja 2018, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  03 lutego 2015, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2015, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  23 października 2014, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2012, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2012, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2012, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  30 czerwca 2011, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2011, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2011, godzina 20:37 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 07:05 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2011, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2011, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  31 marca 2011, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  31 marca 2011, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  04 marca 2011, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  04 marca 2011, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2009, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  20 października 2008, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2007, godzina 07:24 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2007, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  06 listopada 2006, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2004, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  13 maja 2004, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  13 maja 2004, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  13 maja 2004, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  13 maja 2004, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  13 maja 2004, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2004, godzina 07:06 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2004, godzina 14:03 Zmiana nr telefonów